ยินดีต้อนรับ

 

เรื่อง
โหลด
วันที่ปรับปรุง

แบบฟอร์ม Templet KPI โรงพยาบาล)

(ไฟล์เอกสารวางไว้ที่ \\mainserver\รายงานส่งแผน\ส่งแผนงานประจำ ปี 2561\E02 Template รพ\แบบฟอร์มTemplatekpi61)

**ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รพ. ส่งTemplate ตัวชี้วัดภายในวันที่ 5 ก.พ. 2561

30-01-2561
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด(Action plan) 14-12-2560